The Finest, uw expert in totaalrenovatie

Privacy beleid

De website www.thefinest.one (hierna de “website” genoemd) wordt u aangeboden door :

The Finest BV
Vertegenwoordigd door: Joost Michiels & Heidi De Meersman
Ondernemingsnummer: BE 0770.914.626
Adres: Sterrebeekstraat 181 C2
Telefoon : 02/310.86.33
E-mail : info@thefinest.one

In deze privacyverklaring wil The Finest BV (hierna ook “The Finest”, “wij”, “ons” of “onze” genoemd) uitleggen hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u
www.thefinest.one bezoekt of gebruik maakt van haar diensten en functies. Wij zetten alles in het werk om de vertrouwelijkheid en privacy van de informatie die aan ons wordt toevertrouwd, te beschermen. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zetten wij ons in voor een passende bescherming en gebruik van persoonsgegevens (ook wel “persoonlijke informatie” genoemd). Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld uw voor- en achternaam. Lees deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) om meer te weten te komen over hoe wij de door ons verkregen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen, beschermen en verwerken, en over uw rechten in dit verband.

 • 1. Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie
 • 1.1. Type persoonsgegevens dat wij verwerken
 • 1.2. Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken
 • 1.3. Wettelijke gronden die wij hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken
 • 1.4. Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt
 • 1.5. Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen
 • 2. Bewaartermijn
 • 3. Geautomatiseerde besluitvorming
 • 4. Delen van gegevens met derden
 • 5. Cookies, of soortgelijke technieken, die wij gebruiken
 • 6. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen
 • 7. Wijzigingen in deze verklaring
 • 8. Wie te contacteren in geval van vragen

 

 1. Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

1.1. Type persoonsgegevens dat wij verwerken

The Finest verkrijgt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door u te registreren en/of persoonlijke gegevens aan The Finest te verstrekken, geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te mogen gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, tenzij wij uw toestemming hiervoor krijgen, of tenzij anders vereist of toegestaan door de wet of professionele normen. Als u bijvoorbeeld een van onze diensten koopt, zullen wij de gegevens gebruiken om contact met u op te nemen of om diensten en goederen aan u te leveren. Als u ons een curriculum vitae stuurt om te solliciteren voor een functie bij The Finest, zullen wij de informatie die u verstrekt gebruiken om u te matchen met beschikbare vacatures.

1.2. Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of een voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thefinest.one, dan verwijderen wij deze informatie.

1.3. Wettelijke gronden die wij hebben om uw persoonlijke gegevens te gebruiken

The Finest verzamelt over het algemeen alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen. Wanneer aanvullende gegevens worden gevraagd, wordt u daarvan op de hoogte gesteld op het moment dat deze worden verzameld.

De toepasselijke wetgeving staat ons toe om persoonsgegevens te verwerken, zolang wij een verwerkingsgrond volgens de wet hebben om dit te doen. De wetgeving verplicht ons ook u te vertellen wat die gronden zijn. Bijgevolg zullen wij, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, ons beroepen op een van de volgende rechtsgronden voor verwerking:

– Uitvoering van een contract: dit is wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om onze verplichtingen uit hoofde van een contract of de intentie om een contract te sluiten na te komen;

– Wettelijke verplichting: dit is wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het bijhouden van een administratie voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheidsinstantie of wetshandhavingsinstantie;

– Gerechtvaardigde belangen: wij kunnen gegevens over u verwerken wanneer het in ons gerechtvaardigd belang is om een rechtmatig bedrijf te runnen om dit te doen om dat bedrijf te bevorderen, zolang dit niet zwaarder weegt dan uw belangen; of

– Uw toestemming: wij kunnen u af en toe om specifieke toestemming vragen om sommige van uw persoonsgegevens te verwerken, en wij zullen uw persoonsgegevens alleen op deze manier verwerken als u daarmee instemt. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met Renoconcept via info@thefinest.one

1.4. Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en we zullen uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.
Dit doel kan de uitvoering van een overeenkomst zijn, de verbetering van uw bezoek aan onze website, de verbetering van onze producten en diensten meer in het algemeen, het aanbieden van diensten of toepassingen, marketingcommunicatie en acties, webpersonalisering, direct marketing, webanalytics, enz.
Het doel van elke verwerking van uw persoonlijke gegevens zal duidelijk worden gedefinieerd in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring zal toegankelijk zijn, bijvoorbeeld op een website, in een elektronische nieuwsbrief, enz.

1.5. Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen

In sommige gevallen gebruiken The Finest en haar dienstverleners cookies en andere technologieën om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u ons online bezoekt, alsook via e-mails die we kunnen uitwisselen. Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat uw online ervaring aan te passen, de prestaties, bruikbaarheid en doeltreffendheid van The Finest’s online aanwezigheid te verbeteren, en de doeltreffendheid van onze marketingactiviteiten te meten.

 1. Bewaartermijn

The Finest BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

The Finest BV neemt geen enkel besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen in zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een natuurlijk persoon zoals een medewerker van The Finest.

 1. Delen van gegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens met niet-gelieerde derde partijen, behalve wanneer dit nodig is voor onze legitieme professionele en zakelijke behoeften, om uw verzoeken uit te voeren, en/of zoals vereist of toegestaan door de wet of professionele normen. Dit zou omvatten:

In sommige gevallen kan The Finest ook persoonlijke gegevens over u delen met verschillende externe bedrijven of dienstverleners of verkopers die namens ons werken.

– The Finest kan ook persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze dienstverleners: The Finest werkt samen met gerenommeerde partners, dienstverleners of agentschappen zodat zij uw persoonsgegevens namens ons kunnen verwerken. The Finest zal alleen persoonsgegevens aan hen doorgeven wanneer zij voldoen aan onze strenge normen voor de verwerking van gegevens en beveiliging. Wij delen alleen persoonlijke gegevens die hen in staat stellen hun diensten te verlenen.

– Indien wij worden gereorganiseerd of verkocht aan een andere organisatie:      The Finest kan ook persoonlijke gegevens vrijgeven in verband met de verkoop, overdracht of andere overdracht van de activiteiten van de site waarop de gegevens betrekking hebben

– Rechtbanken, rechtshandhavingsinstanties of regelgevende organen: The Finest kan persoonsgegevens bekendmaken om te voldoen aan verzoeken van rechtbanken, overheids- of wetshandhavingsinstanties of wanneer het noodzakelijk of verstandig is om te voldoen aan toepasselijke wetten, gerechtelijke bevelen of regels, of overheidsvoorschriften.

– Audits: het vrijgeven van persoonsgegevens kan ook nodig zijn voor data privacy of veiligheidsaudits en/of om een klacht of veiligheidsdreiging te onderzoeken of erop te reageren.

The Finest zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan derden voor hun eigen direct marketing gebruik.

 1. Cookies, of gelijkaardige technieken, die we gebruiken

The Finest gebruikt alleen functionele, analytische en tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein stukje tekst dat opgeslagen wordt op uw computer, smartphone of tablet wanneer u ons online bezoekt. Hierdoor kan de site uw computer of apparaat onthouden en dient verschillende doelen.

Soms verschijnt er een meldingsbanner die uw toestemming vraagt voor het verzamelen van cookies. Als u geen toestemming geeft, zal uw computer of internetapparaat niet worden gevolgd voor marketing-gerelateerde activiteiten. Een secundair type cookie, “user-input” cookies genoemd, kan nog steeds vereist zijn voor noodzakelijke functionaliteit. Dergelijke cookies worden niet geblokkeerd via deze meldingsbanner. Uw keuze wordt opgeslagen in een cookie en is geldig voor een periode van 90 dagen. Indien u uw keuze wenst te herroepen, kunt u dit doen door de cookies van uw browser te wissen.

Hoewel de meeste browsers cookies automatisch accepteren, kunt u via de instellingen van uw browser kiezen of u cookies wilt accepteren of niet. U kunt ook op elk moment cookies van uw apparaat verwijderen. Houd er echter rekening mee dat als u geen cookies accepteert, u sommige functies van onze websites mogelijk niet volledig kunt gebruiken.

Cookies op zich vertellen ons niet uw e-mailadres of identificeren u anderszins persoonlijk. In onze analytische rapporten kunnen wij andere identificatiemiddelen verkrijgen, waaronder IP-adressen, maar dit is om het aantal unieke bezoekers aan onze websites en de geografische oorsprong van de bezoekerstrends te identificeren, en niet om individuele bezoekers te identificeren.

Door op onze website te navigeren stemt u ermee in dat wij deze cookies op uw computer of op uw internetapparaat kunnen plaatsen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookiesom de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie over het beheren van cookies kunt u vinden in het helpbestand van uw browser of op https://www.allaboutcookies.org.

 1. Inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Finest en heeft u het recht op overdracht van gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thefinest.one. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat u uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart maakt. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U hebt in elk geval het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthouder die belast is met de bescherming van de persoonsgegevens, namelijk de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming (per post: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – per telefoon: +32 2 274 48 00 – per e-mail: contact@apd-gba.be).

 1. Hoe wij persoonsgegevens beschermen

The Finest neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naar best vermogen beperken wij de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot diegenen die een noodzaak hebben om te weten. De personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van deze informatie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@thefinest.one.

 1. Wijzigingen in deze verklaring

The Finest kan deze privacyverklaring sporadisch aanpassen om onze huidige privacypraktijken weer te geven. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zullen we de “bijgewerkte” datum onderaan deze pagina aanpassen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop The Finest uw gegevens beschermt.
Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, zullen we dit duidelijk maken via onze website.

 1. Wie te contacteren in geval van vragen

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die uw vragen of verzoeken met betrekking tot deze Privacyverklaring, een specifieke privacyverklaring of uw persoonsgegevens (en de verwerking daarvan) zal behandelen. Voor vragen of verzoeken of klachten over de toepassing van deze privacyverklaring of voor de uitoefening van uw rechten, zoals beschreven in deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@thefinest.one.